SIA „Ventplac” ir Ventspils brīvostā strādājošs kravu pārkraušanas uzņēmums, kas specializējas apaļkoksnes, koksnes šķeldas, kūdras un citu beramkravu uzglabāšanā un pārkraušanā, un savu darbību uzsāka 1995. gadā. Pateicoties ātrai, efektīvai un kvalitatīvai kravu pārkraušanai, šodien SIA „Ventplac” ir viens no vadošajiem stividoruzņēmumiem kokmateriālu pārkraušanā Baltijas jūras ostās.


Ņemot vērā neaizsalstošās Ventspils ostas izdevīgo ģeogrāfisko stāvokli, uzņēmums ir svarīgs posms Skandināvijas celulozes ražotāju loģistikas ķēdē.


Laika periodā no 2007. gada janvāra līdz 2013. gada decembrim SIA “Ventplac” veica komercdarbību SIA “Noord Natie Ventspils Terminals” iznomātajā teritorijā 6 ha platībā.


Pateicoties Ventspils brīvostas pārvaldes sekmīgi īstenotajam ES Kohēzijas fonda līdzfinansētajam infrastruktūras attīstības projektam, kopš 2014.gada SIA “Ventplac” savu darbību turpina 12,9 ha plašajā Sauskravu terminālī. Termināļa infrastruktūrā ietilpst divas 7,2m (tuvākā perspektīvā 7,4 m) dziļas un 130 m garas piestātnes, kā arī jauktā tipa seguma laukums 12,9 ha platībā ar autotransporta un dzelzceļa pievedceļiem. Termināla jauda ir 800 000 t gadā, tas paredzēts Minibulkers tipa kuģiem (līdz 10 000 t DW).


Statistiku aplūkot šeit!
SIA „Ventplac”
Pasta adrese: Rūpniecības 11, Ventspils, LV-3601
Pārkraušanas terminālis: Rūpniecības iela 25, Ventspils, LV-3601
Reģ.Nr.: 40003249152
PVN Reģ. Nr.: LV 40003249152
Valdes priekšsēdētājs: Aivars Baude
Tālr.: +371 6 3622388
E-pasts: ventplac@ventplac.lv